Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko - krajinářského návrhu řešení lokality Rozárka v Hradci Králové při uchování přírodního charakteru středové části kopce v kombinaci s návrhem využití území pro sportovně relaxační vyžití v návaznosti na plochu určenou pro funkci lesoparku.

Jednofázová veřejná ideová architektonicko-krajinářská soutěž pro mladé architekty.Vyhlašovatel

Statutární město Hradec Králové

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
tel.: +420 495 707 111
fax: +420 495 707 100
e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Dana Kolková

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
tel.: +420 495 707 619
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

MUDr. Zdeněk Fink – primátor města
Milan Jaroš – náměstek primátora pro oblast školství, sportu a životního prostředí

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

JUDr. Arnošt Urban
Ing. arch. Jan Falta

Náhradníci poroty - nezávislí

Soutěžní porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborných znalců pouze s výslovným svolením zadavatele.

1

Částka 80 000,-
David Jánský , Štěpánka Úlehlová ,

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Bc. David Poloch , Adam Bažant ,

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Ing. arch. Lukáš Kemr

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Michaela Roženská

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Jan Kubát

[Hodnocení poroty]