Předmětem soutěže bylo řešení rekonstrukce Městského muzea Rýmařov, tedy takových stavebních
úprav, přístaveb či nástaveb objektu muzea (a sousedního domu ve vlastnictví města Rýmařova),
kterými vzniknou nové výstavní a přednáškové prostory a provoz bude odpovídat modernímu
pojetí této kulturní instituce. V souvislosti s tím mohlo dojít k úpravě stávajících dispozic.

Otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.Vyhlašovatel

Město Rýmařov

náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Petr Klouda
Tel/fax: 544 254 130
E-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. arch. Jan Horký

Sekretář soutěže

Ing. Iveta Pochylová

náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov
Tel/fax: 554 254 301, 774 554 301
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Pavel Grasse

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Marcela Staňková – místostarostka města (místopředsedkyně poroty)
Bc. Růžena Zapletalová – ředitelka muzea

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Michal Vyhlídal, kurátor výstav, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Mgr. Michaela Pflegrová, Národní památkový ústav.

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 100 000,-
Ing. arch. Jan Tesař
Spoluautor: Ing. Martin Němec

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
MgA. Svatopluk Sládeček , Ing. arch. Jaroslav Matoušek , Ing. arch. Tereza Novotná

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Atelier H3T architekti s.r.o.
Ing. arch. Jiří Ksandr
Martina Kubešová , Alexander Kachalov , Karel Harazim , Vít Šimek , Štěpán Řehoř

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Cohab Cosy Habitation s.r.o.
Ing. Ondřej Bundil
Spoluautor: Ing. arch. Lukáš Novotný

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Jan Kratochvíl

[Hodnocení poroty]