Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na řešení proměny vnitrobloku mezi ulicemi Majerova, Raisova, Dvořákova a Politických vězňů v Plzni na Borech.

Vnitroblok měl být řešen jako volná plocha určená pro odpočinek, sportovní a volnočasové aktivity místních obyvatel i příležitostných návštěvníků z okolí a zároveň pro dopravní obsluhu vnitrobloku. Soutěžící zohlednili požadavky vzešlé z participace občanů a prověří řešení dopravy v klidu i v pohybu.

Jednofázová vyzvaná projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň zastoupené Městským obvodem Plzeň 3

sady Pětatřicátníků 7, 9, 301 00 Plzeň
Zastupuje: Radislav Neubauer, starosta

Sekretář soutěže

M Arch Marek Sivák, Pěstuj prostor, z. s

Táborská 10, 326 00 Plzeň
Tel/fax: 777 593 692
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Zuzana Froňková

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Lešek
Ing. Karla Kupilíková

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Petr Matoušek, sociolog spolupracující na projektu

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci:
Rozpočtář – bude nominován v průběhu soutěže

1

Částka 25 000,-
RUSINA FREI ARCHITEKTI

[Hodnocení poroty]

2

Částka 25 000,-
SPORADICAL

[Hodnocení poroty]

3

Částka 25 000,-
LAND05

[Hodnocení poroty]