Architektonická soutěž, ideově-projektová, vyzvaná neanonymní, jednokolová

Vyhlašovatelé soutěže: Národní galerie v Praze

Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby "Ústřední vstupní objekt v nádvoří mezi Schwarzenberským a Salmovským palácem, s vazbou na oba historické objekty".

Porotci závislí: Milan Knížák, Miroslav Tajč,Vít Vlnas

Porotci nezávislí: Karel Kobosil,Vladimír Šlapeta, Jan Sapák, Bohumil Fanta,

Nezávislí náhradníci: Pavel Vlček,Ladislav Kuba, Gustav Křivinka,Tomáš Pilař,Ludvík Grym

Přizvaní odborní znalci: Pavel Haščyn, Pavel Jerie

Termín konání soutěže: 10.5.2004 - 7.9.2004

Udělené ceny

1. cena (100 000,-Kč) udělena soutěžnímu návrhu autora: Josep Lluís Mateo
2. cena (65 000,-Kč) - Porota rozhodla o udělení dvou rovnocených cen soutěžním návrhům autorů: Roman Koucký a Alena Šrámková


mateo.jpg1. cena: Josep Lluís Mateo

sramkova.jpg 2. cena: Alena Šrámková

koucky.jpg 2. cena: Roman Koucký