Předmětem soutěže bylo řešení obnovy nejdůležitějšího kulturního objektu ve městě. Soutěžní podmínky
nepředepisovaly základní koncepční přístup – rekonstrukci či novostavbu na původním místě. Výše investičních nákladů budovy kulturního domu – Sdruženého klubu Rabštejn byla vyhlašovatelem stanovena limitem 50 mil. Kč (bez DPH). V částce nebylo uvažováno s vybavením interiéru a dále zde nebyly zahrnuty náklady na venkovní objekt technické infrastruktury, zpevněné plochy, úpravy veřejného prostoru, zeleň a parkové úpravy.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Organizátor

Ing. arch. Oldřich Bittner

Sekretář soutěže

Eva Fabiánková

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel. : +420 770 112 453
Mail : [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

František Kinský, starosta města Kostelec nad Orlicí
Ing. Vlastimil Šeda, radní města Kostelec nad Orlicí
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jiří Svátek, člen zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jura Bečička
MgA. Viktor Vlach, architekt

Přizvaní odborníci:
Ing. Matěj Kubina, památkář, Územní odborné pracoviště NPÚ v Josefově
Dále bude k hodnocení soutěžních návrhů přizván odborník v oboru oceňování staveb (nominace proběhne před hodnotícím zasedáním poroty.)

Porota může dále dle svého uvážení ke svému hodnocení přizvat další znalce.

1

Částka 200 000,-
Ing. arch. Jiří Neuvirt , Ing. arch. Klára Novotná , Ing. Jindra Novotná

2

Částka 100 000,-
Martin Neruda Architektura + Petra Karlová
Ing. arch. Martin Neruda, MgA. Petra Karlová

3

Částka 60 000,-
Rudiš - Rudiš architekti s.r.o.

-

1. odměna

Částka 60 000,-
Ing. arch. Jaroslav Ševčík
Ing. arch. Radek Novotný ,

-

2. odměna

Částka 40 000,-
Ing. arch. Radek Toman, Bc. Tatiana Uhríková, Bc. Lenka Haasová, Ing. Tomáš Moudrý - Astalon s.r.o.

-

3. zvláštní odměna poroty

Částka 40 000,-
Ing. arch. Olga Šárka
Ing. arch. Tereza Červená, Ing. arch. Jakub Svitek, Ing. arch. Vaclíková