Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY vystavěné systémem prostorové modulace. Modulární mateřská škola bude používána na více místech s využitím vlastností modulárních staveb a to možnost demontáže a opětovné montáže. Cílem zadání bylo vytvořit dvoutřídní nebo třítřídní jednopodlažní MODULÁRNÍ MATEŘSKOU ŠKOLU, která bude sloužit jako alternativní mateřská škola. Modulární mateřské školy získávají velkou oblibu v severských a západních zemích hlavně pro svoji flexibilitu, rychlost a mobilitu. Stravování bude řešeno dovozovým systémem.


Vyhlašovatel

KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. Vizovice

Porota

Řádní členové

Ing. arch. Jan Aulík
Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.
Ing. arch. Dagmar Nová
Ing. arch. Iva Poslušná, Phd.
Ing. arch. Zdeňka Vydrová


Náhradníci

Ing. Martin Hart
Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Ing. arch. Jozef Kaliský

1

Částka 30 000,-
Tomáš Vendelín (ČVUT Praha, FA stavební), Anna Beránková (ČVUT Praha, FA architektury)

[Hodnocení poroty]

2

Částka 20 000,-
Jiří Šerek (VUT Brno, FA architektury)

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
Bc. Michal Šmihula (VUT Brno, FA architektury)

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena

Částka 5 000,-
Jaromír Antal (VUT Brno, FA architektury)

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena

Částka 5 000,-
Martin Prokš a Marek Přikryl (ČVUT Praha, FA architektury)

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena

Částka 5 000,-
Martin Poledníček (ČVUT Praha, FA stavební)

[Hodnocení poroty]