Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu severní části developerského projektu „SMÍCHOV CITY“.

VYZVANÁ PROJEKTOVÁ JEDNOKOLOVÁ NEANONYMNÍ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ.

Porota doporučila vyhlašovateli, aby vyzval ke spolupráci na projektové dokumentaci v prvním kole týmy Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti + A.L.T. Architekti, Lábus-AA-Architektonický ateliér, D3A a Projektil architekti.


Vyhlašovatel

Smíchov Station Development, a.s.

U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. arch. Roman Kraiczy
Tel: 736 510 305
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

RNDr. Milan Svoboda

U lomu 139, 338 42 Hrádek
Tel: 739 095 871
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Leoš Anderle, místopředseda představenstva SSD, a.s.
Ing. arch. Boris Redčenkov, A69 architekti
Ing. akad. arch. Jan Šépka, vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petr Král, předseda představenstva SSD, a.s.
Doc. Ing. arch. Roman Koucký, vedoucí Kanceláře metropolitního plánu IPR
Ing. arch. Roman Kraiczy, vedoucí projektu Smíchov City – SSD, a.s.

Náhradníci poroty - nezávislí

1


Kuba & Pilař architekti

[Hodnocení poroty]