Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na stavbu „Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí“. Součástí stavby mělo být kolumbárium a vsypová louka. Vše umístěno v areálu Veřejného pohřebiště Města Valašské Meziříčí, na pozemcích parcelní číslo 517/1 – část a parcelní číslo 517/24 – část v katastrálním území Krásno nad Bečvou.

 

Dvoukolová veřejná projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Jiří Částečka, starosta

Sekretář soutěže

Ing. arch. Dagmar Vávrová

Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí, tel/fax: 606 708 211, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Petr Klier
Ing. Zdeněk Bobek, vedoucí oddělení investic MěÚ Valašské Meziříčí

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Jiří Hruška, zastupitel
Mgr. Zdeněk Petroš, zastupitel

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jana Bělská
Ing. arch. Dagmar Nová
1

Částka 180 000,-
Ing. arch. Lukáš Pecka, PhD., Brno, Ing. arch. Ivana Smětáková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 120 000,-
Ing. arch. Pavel Jaroš, Jihlava; Ing. arch. Jan Smékal, Prostějov; Ing. arch. Zdenek Beran, Prostějov

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
MIMOSA architekti, s.r.o. Praha

[Hodnocení poroty]