Předmětem soutěže byl návrh uměleckého díla – sochy sv. Ludmily, které bude umístěno na drobném rozšířeném veřejném prostranství, na křížení ulic Svatováclavská a Česká.

Jednofázová otevřená projektová výtvarná soutěž.Vyhlašovatel

Město Mělník

Náměstí Míru 1/1
276 01 Mělník
Zplnomocněný zástupce zadavatele: MVDr. Ctirad Mikeš (starosta)
Tel.: +420 315 635 101
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Mgr. Ondřej Vejvoda

Městský úřad Mělník
Odbor rozvoje a investic
Náměstí Míru 1
276 01 Mělník
Tel.: +420 315 635 191
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Petr Volf (2. místostarosta)
prelát Jiří Hladík (probošt litoměřické kapituly a člen liturgické komise při ČBK)

Řádní členové poroty - nezávislí

Dominik Lang
Petr Pokorný
František Svátek

Náhradníci poroty - závislí

MVDr. Ctirad Mikeš (starosta)

Náhradníci poroty - nezávislí

Jakub Rafl

Seznam přizvaných odborníků
- Mgr. Markéta Fošumová (vedoucí Oddělení státní památkové péče MěÚ Mělník)
- Mgr. Veronika Hlaváčková (vedoucí oddělení garantů v území, NPÚ)
- Petr Semín (investiční referent MěÚ Mělník)
- Ing. arch. Martin Řehák (architekt města Mělník)
Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

2

Částka 50 000,-
Ing. arch. Pavel Uličný

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Ing. arch. David Balajka

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Bc. Oksana Džabarjan

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
MgA. Irena Armutidisová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
MgA. Viktor Svatoš

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Jakub Chvojka

[Hodnocení poroty]