Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu uměleckého díla, jehož pojetí a kompoziční začlenění bylo ponecháno na kreativitě autorů. Předpokládalo se, že vítězné dílo bude následně autorem kompletně realizováno v souladu s jeho vítězným návrhem včetně jeho umístění v daném prostoru.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.


Vyhlašovatel

Město Hranice

zastoupený starostou Jiřím Kudláčkem
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Sekretář soutěže

Ing. Pavla Ondrová

příprava investičních akcí
Adresa: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Tel.: 581 828 204
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Jiří Kudláček (starosta města)
PhDr. Vladimír Juračka (zastupitel města)

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. Petr Janda
Doc. MgA. Milan Houser (děkan Fakulty Výtvarných umění VUT Brno)
Mgr. Milan Soukup (ředitel Muzea umění Olomouc, kurátor sbírky plastik MUO)

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Pavla Tvrdoňová (radní města)

Náhradníci poroty - nezávislí

Mgr. Jan Zemánek (sochař, umělecký řezbář)
1

Částka 100 000,-
Ak. soch. Ladislav Sorokáč, Ing. arch. Ondřej Tuček
Ak. soch. Ladislav Sorokáč
Ing. arch. Ondřej Tuček
Spolupráce:

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
Ing. arch. Václav Kocián
MgA. Natalie Chalcarzová
Spolupráce: Miroslava Panáčková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Radmil Beránek

[Hodnocení poroty]

-

Čestné úznání


Mgr. Gabriela Maňáková

[Hodnocení poroty]