Předmětem soutěže byl návrh umístění sociálně zdravotního komplexu ve stávajícím areálu. Návrh
byl vypracován v rozsahu studie, při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího
areálu a jeho zapojení do okolní stávající i plánované městské struktury.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupeno Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

Sekretář soutěže

Ing. & Ing. arch. David Mikulášek

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: 722 934 937
e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Aleš Burian

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Petr Hladík - místopředseda poroty
Milan Vojta, M.A.,MBA
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Lukáš Nehyba
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
JUDr. Eva Rabušicová

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Zbyněk Musil
Ing. arch. Tomáš Dvořák

Přizvaní odborníci:
MUDr. Daniel Rychnovský - provoz zdravotnických zařízení
Ing. Petr Suchánek, Ph.D. - FA VUT v Brně - provoz budovy
Ing. Jan Sponar - BO MmB, ekonomie výstavby
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 500 000,-
RANGHERKA 5 s.r.o.
Ing. arch. Michal Schwarz
Ing. arch. Jindřich Starý
Spolupráce: Ing. arch. MgA. Tomáš Legner

[Hodnocení poroty]

2

Částka 450 000,-
Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Ing. arch. Radek Brunecký
Spolupráce: , Ing. arch. David Vahala , Bc. Jakub Czapek , Bc. Petra Fialová , Ing. Radim Staviař , Ing. Eva Wagnerová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 350 000,-
re:architekti studio s.r.o.
Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid
Ing. Marie Gelová
Spolupráce: , Ing. arch. Vojtěch Ružbatský , Ing. arch. Dušan Sabol , Ing. arch. Alžběta Wildholmová

[Hodnocení poroty]