16. ročník soutěže studentů vysokých škol o nejlepší urbanistický projekt.


Vyhlašovatel

Ústav prostorového plánování fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze

Porota

Luděk Rýzner
Luboš Františák
Václav Králíček
Karel Maier
Alžběta Sopirová
Stanislav Stránský
David Wittassek

1


projekt Veřejné prostory centra Prahy – autorka Marta Mezerová – atelier Maier + Vorel, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

2


Na kraji města: Liboc – Ruzyně – Řepy – autoři Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Ivona Junková – atelier Jehlík, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

3


Rokytka – projekt The Stream in the City – autoři Slavomíra Bilšáková, Michaela Fišerová, Tereza Hánlová, Anna Moskvitina – atelier Hanson + Klápště, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

-

Odměna


projekt Ostrava – Černá Louka – autoři Michal Krištof, Matěj Štrba, Petr Kundrát – atelier Havliš, FA VUT Brno

-

Odměna


projekt Město u jezera Most – autoři Anna Anděrová, Martin Gaberle, Martin Chlanda – atelier Šépka a Tůmová, FA ČVUT Praha

-

Odměna


Rekonštrukcia námestia v Pezinku – autorka Eva Kravcová – atelier Kardoš, STU Bratislava

-

Zvláštní cena hlavního partnera České spořitelny


projekt Masaryk station – Avenue Concept – autor Vilém Hrubý – atelier Maier + Vorel, FA ČVUT