Předmětem soutěže bylo řešení novostavby Spolkového domu v uliční frontě na horní hraně náměstí J. V. Kamarýta, v atraktivní pozici naproti městskému úřadu. Spolkový dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní městský spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Svým umístěním poskytne obyvatelům Velešína prostor pro široký rozsah aktivit v blízkosti jejich bydliště, lokální identita celku města bude návrhem posílena. Smyslem soutěže bylo získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh novostavby budovy a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.
Vyhlašovatel

U Zlaté Podkovy s.r.o.

náměstí J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín
statutární zástupce: Ing. Petr Vágner, jednatel, starosta města Velešín

Organizátor

City Upgrade s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová / Ing. arch. Pavla Sommerschuh

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Vágner – starosta
Ing. arch. Petr Hornát – městský architekt

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

BcA. Pavel Trajer – zastupitel
Jiří Růžička - místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 260 000,-
Karel Filsak architekti
Ing. arch. Karel Filsak
Ing. arch. Přemysl Jurák

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
LINK studio s.r.o.
Ing. arch. Luděk Černý
Ing. arch. Jan Malinovský, Ing. arch. Lucie Černá, Ing. arch. Michala Selingerová, , Ing. arch. Romana Chvalová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
Ing. arch. Ondřej Dvořák Ph.D., Ing. arch. Jiří Matys
Ing. arch. Vanda Martínková, Ing. arch. Matyáš Gál, Tomáš Strnad

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.O.
Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski
Bc. Jan Horký

[Hodnocení poroty]