Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického ideového návrhu řešení prostoru vymezeného ulicemi Žižkova, Jaselská a Nadační v Opavě.


Vyhlašovatel

Statutární město Opava

zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Ing. Zbyněk Stanjura - primátor

Porota

Řádní členové poroty

Ing. arch. Pavel Mališ
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Ing. arch. Václav Filandr
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
Ing. arch. Naděžda Goryczková


Náhradníci poroty

Ing. arch. Jitka Nešutová
Ing. arch. Lubomír Denher

1

Částka 800 000,-
Michal Bernart, Jan Bradáč, Jana Jeřábková, Pedro Prazeres, Radek Lizna

[Hodnocení poroty]

2


Neudělena.

3

Částka 480 000,-
Pavel Šťastný, Tomáš Rudolf, Pavlína Harazimová, Jiří Špikla

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 250 000,-
Ing. arch. Martin Vokatý, Ing. Vladimír Vokatý, Ing. arch. Vojtěch Kopal, MgA. Michal Kopecký, MgA. Pavel Ševců - ATIP a.s. Trutnov

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 250 000,-
Ing. arch. Bc. A. Barbora Ponešová, PhD., Martin Daněk, Martin Doležel, Klára Stachová

[Hodnocení poroty]