Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo hledání klíče k revitalizaci areálu Masarykova stadionu jako kompozičně významného veřejného prostoru města, s cílem zkvalitnit rekreačně sportovní kapacitu města, využitelnou pro pohybovou rekreaci široké veřejnosti. Transformace stadionu může větší či menší měrou ovlivnit funkční i prostorové uspořádání celého VRÚ Strahov, jehož je neoddělitelnou součástí
Vyhlašovatel soutěže předpokládá, že tohoto cíle je možné dosáhnout dvěma základními směry:
1. Nalezením zcela nové a volné funkční náplně pro areál Masarykova stadionu i pro celé velké rozvojové území, na kterém dnes platí stavební uzávěra.
2. Zapojením strahovského areálu, v souladu s jeho sportovní tradicí , do příprav kandidatury města na hostitele Letních olympijských her v roce 2016 resp. 2020.

 


Vyhlašovatel

Útvar rozvoje hlavního města Prahy

zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Ing. Bořek Votava

Porota

Řádní členové poroty:

-. Prof Ing.arch. Miroslav Masák
-. Ing.arch. Zdeněk Zavřel
-. Prof. Ing.akad.arch. Emil Přikryl
-. PhDr. Michael Zachař
-. Ing.arch. Zdeněk Šamalík, CSc.
-. MUDr. Pavel Bém
-. Mgr. Tomáš Chalupa
-. Ing. Jiří Kejval
-. Ing. Akad.arch. Václav Králíček


Náhradníci poroty:

-. Ing.arch. John Eisler
-. Prof Ing.arch. František Sedláček
-. Akad.arch. Josef Horny
-. Ing.arch. Jan Jehlík
-. Doc. Ing. Miloslav Pavlík CSc.
-. Ing.arch. Bohuslav Beránek
-. Ing.arch. Kateřina Szentesiová
-. Ing.arch. Taťána Štědrá
-. Petr Soukup

-

Cena

Částka 200 000,-
- Sportovní projekty s.r.o. – Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Viktor Drobný, Ing. arch. Martin Kabriel, spolupráce Elpring s.r.o. - Miroslav Němeček

[Hodnocení poroty]

-

Cena

Částka 200 000,-
Ida Čapounová, Jakub Chuchlík, spolupráce – Tsikolia Shota

[Hodnocení poroty]

-

Cena

Částka 200 000,-
- A.D.N.S. Production s.r.o. – Akad. arch. Václav Alda, Ing. Petr Dvořák, Akad.arch. Martin Němec, Ing. arch. Peter Jurášek, Ing. arch. MgA. Juraj Sonlajtner, Martin Kačírek, Jakub Obůrka, Jakub Děnge

[Hodnocení poroty]

-

Cena

Částka 200 000,-
- Ing. arch. Jan Mužík, Ing. arch. Petr Bouřil, spolupráce – Ing. arch. Štěpán Dokoupil

[Hodnocení poroty]

-

Cena

Částka 200 000,-
- m4 – ARCHITEKTI, s.r.o. – Ing. arch. Miroslav Holubec, Ing. Milan Jirovec, Ing. arch. Matyáš Sedlák, Ing. arch. Ondřej Tuček, Ing. arch. Ondřej Kramoliš, spolupráce – Ing. arch. Lenka Hloušková, Ing. arch. Zuzana Štefančíková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
– Atelier M1 architekti, s.r.o. – Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. akad. arch. Pavel Joba, spolupráce – Ing. arch. Karel Prášil, Ing. arch. Norbert Walter, Ing. Petr Tomíček