Předmětem soutěže byl návrh kulturního a společenského centra Stará hasička (objekt bývalé hasičky).
Součástí návrhu byla také úprava přilehlého veřejného prostranství v rozsahu řešeného území, na kterém
se pořádají společenské akce městské části (hody, vánoční slavnosti, koncerty, apod.). Návrh měl být zpracován
v podrobnosti architektonické studie.
Stávající stav Staré hasičky je již nevyhovující a měl by být modernizován. Objekt kulturního a společenského
centra by měl disponovat multifunkčním prostorem, klubovnami s odpovídajícím zázemím a měl
by sloužit obyvatelům městské části.

Otevřená jednofázová projektová architektonická soutěž.

 Vyhlašovatel

Statutární město Brno / Městská část Brno-Komín

se sídlem Vavřinecká 15, 624 00 Brno
zastoupeno Mgr. Miladou Blatnou, starostkou městské části

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, p.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Tomáš Pavlíček

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 770 176 563
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Předseda poroty

doc. Ing. arch. Ivan Wahla

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Milada Blatná, místopředsedkyně poroty
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
doc. Ing. arch. Antonín Novák

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Libor Vlček
Ing. arch. Eugen Točík

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Investiční náklady: Ing. Pavla Volešová
Vnitřní prostředí: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Statika: Ing. Václav Přikryl

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 150 000,-
Dipl.-Ing. Janosch V.B. Welzien, Ing. arch. Štěpánka Úlehlová, Ing. arch. Filip Hermann

[Hodnocení poroty]

2

Částka 120 000,-
Architekti Brno s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Jurák
Ing. arch. Tomáš Babka, Ing. arch. Marek Ječmen

[Hodnocení poroty]

3

Částka 80 000,-
Ing. arch. Jana Kafková
Marie Blahová, Jindřich Blaha

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 16 666,-
Ing. arch. Michaela Horáková / mh architects
Ing. arch. Akad.arch. Petr Průša
Ing. arch. Michaela Horáková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 16 666,-
monom works s.r.o.
Ing. arch. Igor Hobza
Jakub Vašek, Markéta Stehlíková

[Hodnocení poroty]