Předmětem soutěže bylo zpracování ideového architektonického/ návrhu nádvoří objektu „Stará pošta“ v Praze-Běchovicích. Zadáním je zpracování řešení nádvoří chráněné kulturní památky, součástí návrhu může být také vize využití přilehlých objektů.


Vyhlašovatel

MČ Praha-Běchovice

Sekretář soutěže

Šárka Hudečková

Českobrodská 3, Praha 9 – Běchovice, 190 11, tel/fax: 281 028 602, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ondřej Martan
Michal Jiřík

Řádní členové poroty - nezávislí

akad. arch. Vít Máslo
Jan Hřebíček
Evžen Dub

Náhradníci:
Jiří Klůna
Martina Trejtnarová

1


Neudělena

2

Částka 15 000,-
Ing. Havránková Tereza, Ing. Viktor Filipi, Ing. Michal Bolerázsky, Ing.Radek Csáno - Studenti Mendelova univerzita, Zahradnická fakulta, Ústav Zahradní a krajinářské architektury, 1. ročník PGS

2

Částka 15 000,-
Bc. Marek Raab, Bc. Jan Šembera, Bc. Jaroslav Vorlíček, Kryštof Peřestý, Studenti fakulty stavební ČVUT, obor architektura

3

Částka 10 000,-
Radek Prokeš, ČVUT -Fakulta architektury 3. ročník bakalářského studia a Martina Havlová, ČZU, FAPPZ, Speciální produkce rostlinná 1. ročník doktorského studia

-

Odměna

Částka 3 333,-
Václav Šuba, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, fakulta architektury, 5. ročník - magisterské studium a BcA Petra Karlová, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, fakulta architektury, 2. ročník - navazující magisterské studium

-

Odměna

Částka 3 333,-
Bc. Martin Herzán, Technická univerzita Ostrava a Inž. Arch. Anna Glajc, Politechnika Śląska, Gliwice

-

Odměna

Částka 3 333,-
Andreas Dzikos, Technická univerzita v Liberci/fakulta umění a architektury/4.ročník