Předmět soutěže: Účelem soutěže bylo najít nejlepší urbanisticko-architektonické řešení vymezeného území – optimální návod pro jeho rozvoj pomocí kombinace odlišných městských funkcí – bydlení, administrativa, obchod a jiné. Studentská architektonicko-urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Společnost HELIKA, a.s.

Porota

Řádní členové

Akad. arch. Vladimír Kružík
Ing. arch. Jana Janíková
Doc. Ing. arch. Tomáš Brix


Náhradníci

Ing. Jiří Voslář

1

Částka 30 000,-
Markéta Sekerová a Jan Slanina

[Hodnocení poroty]

2

Částka 20 000,-
Tereza Dědková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
Miroslav Klofáč

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Ing. Jakub Běšťák