Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího řešení nové svazkové školy Chýně – Hostivice.
Zadavatel kladl důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, který bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování. Nová škola má být místem přátelským, bezpečným a dobře funkčním nejen pro své primární uživatele – děti a pedagogy – ale také pro další obyvatele Chýně a Hostivice, jejíž veřejný prostor by její stavba měla promyšleně doplnit a významně zkvalitnit. Nová škola s ohledem na sociální odpovědnost zadavatele měla vytvářet vhodné a důstojné pracovní podmínky.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Svazek obcí Chýně–Hostivice

Hlavní 200, 253 03 Chýně

Organizátor

Ing. arch. Radek Janoušek / Ing. Karla Kupilíková / Ing. arch. Tomáš Zdvihal

Sekretář soutěže

Ing. arch. Radek Janoušek

Česká 1332/6, 158 00, Praha 5 – Košíře, tel.: 775 654 397, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně
Ing. arch. Klára Čápová, starostka města Hostivice

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Ondřej Píhrt
MgA. Ondřej Synek
Doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Tomáš Koňařík, radní města Hostivice
Mgr. Jaroslav Novák, ředitel ZŠ a MŠ Chýně

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Vojtěch Sosna
MgA. Ida Chuchlíková

Odborníci přizvaní v době vyhlášení soutěže:
Ing. Michal Čejka – konzultant energetického konceptu
Ing. Jakub Zajíček – konzultant dopravního řešení
Project Management Service, s.r.o. – konzultant rozpočtů
Dalibor Šťastný – konzultant gastro

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 800 000,-
ov architekti s.r.o.
Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Ondřej Králík

[Hodnocení poroty]

2

Částka 750 000,-
Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák

[Hodnocení poroty]

3

Částka 450 000,-
Hejdová Duba architekti s.r.o.
Ing. arch. Milada Hejdová
Ing. arch. Martin Duba ,

[Hodnocení poroty]