Předmětem soutěže byla revitalizace vymezeného území v areálu bývalého plzeňského pivovaru Světovar (rozsah řešeného území viz soutěžní podklady). Na řešeném území se nachází vícepodlažní objekt bývalých ležáckých skladů, ledárny a jednopodlažní halový objekt bývalé požahovny a výstavu piva, vyznačená část objektu ležáckých skladů bude využívána pro účely městského historického archivu a není součástí zadání soutěže.

4. ročník architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty.


Vyhlašovatel

HELIKA, a. s.

Porota

Vladimír Kružík
Benjamin Fragner
Kateřina Melenová

náhradníci:
Václav Králíček
Tomáš Skřivan

1

Částka 35 000,-
MAGIC BLACK BOX/ Eduard Sojka, Jakub Sládeček, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

2

Částka 25 000,-
FUTURE CULTURE FACTORY/ Michaela Prikrylová, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

3

Částka 15 000,-
SVĚTOVAR – KULTURA PRO KAŽDÝ VĚK/ Marta Mezerová, Šárka Lorencová, FA ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění


Jakub Dvořák, FUA TU Liberec

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění


Zuzana Šikulová, Filip Šefl, Radek Podorský, FSv ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění


Petr Vacek, Jakub Kopecký, Jan Gašpárek, FSv ČVUT Praha

[Hodnocení poroty]