Vyhlašovatel: Město Tábor
 
Předmět soutěže: Zpracování soutěžního návrhu architektonicko-urbanistického řešení správního území města Tábor - Náměstí T.G. Masaryka a autobusové nádraží s přednádražním prostorem ČD -, zejména koncepce pro stanovení základních podmínek a zásad pro využití území.
Jedná se o ideovou soutěž na vyhledání námětů pro obnovu a vhodné využití a uspořádání prostoru daného území, které mohou sloužit jako podklad pro případné budoucí zpracování regulačních podmínek uspořádání a využití prostoru náměstí, autobusového nádraží a přednádražního prostoru.
 
Termín konání: 15.8. – 27.9. 2006
 
Porota
řádní členové poroty závislí
Ing. František Dědič,
Mgr. František Korbel
Ing. arch. Tomáš Kocián
Ing. arch. Jiří Plašil
Ing. Petr Horský
náhradníci poroty
MUDr. Marie Rybářová
Ing. Jan Babor
Ing. arch. Rudolf Kristian
 Počet odevzdaných návrhů: 5
 
Ceny a odměny celkem: 260 000,- Kč
 
Udělené ceny a odměny:

(Náměstí TGM)
1. cena - Ing. Arch. Monika Krausová, Ing. Arch. Martin Kraus
2. cena - Pavel Havelka
3. cena - Jana Holečková, Martin Tichák
Odměna - Ing. arch. Petr Schwarzbeck
Odměna - Ing. Vladimír Konrád
 
(Autobusové nádraží s přednádražním prostorem ČD)
1. cena - Jana Holečková, Martin Tichák
2. cena - Pavel Havelka
3. cena - Ing. Arch. Monika Krausová, Ing. Arch. Martin Kraus
Odměna - Ing. arch. Petr Schwarzbeck
Odměna - Ing. Vladimír Konrád