Předmětem soutěže byl návrh architektonicko--urbanistického, konstrukčního, technického a dopravního řešení multimodálního Terminálu veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou v prostoru vymezeném ulicemi Kamenná, Lipanská a 5. května.

Projektová dvoufázová kombinovaná otevřená architektonicko-urbanistická soutěž.

V souladu s odst. 11.10 SP porota rozhodla, že II. fáze soutěže neproběhne a porota vybrala nejvhodnější návrh v hodnocení I. fáze.Vyhlašovatel

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové nám. 3100/19,
467 51 Jablonec nad Nisou
Zplnomocněný zástupce zadavatele: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
e-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

MArch. Ing. arch. Yvette Vašourková

e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Petr Kopal

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Beitl
Ing. Miloš Vele
Ing. Miloš Zahradník
Ing. arch. Ivan Lejčar
Zdeněk Daniel

Řádní členové poroty - nezávislí

Prof. Ing. arch. Akad.arch. Jiří Suchomel
Ing. arch. Petr Kopal
Ing. arch. Tomáš Rudolf
PhDr. Miloš Kadlec
Ing. arch. Ondřej Štěpán
MArch. Paul Robbrecht

Náhradníci poroty - závislí

Ing. František Pešek
Mgr. Jan Zeman
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

Náhradníci poroty - nezávislí

Mgr. Ing. arch. Jan Lajksner
Ing. Pavol Ondovčák
Ing. Otakar Novotný
1

Částka 600 000,-
DOMYJINAK s.r.o.

2

Částka 400 000,-
SIEBERT+TALAŠ, spol s r. o.