Architektonická soutěžní přehlídka pro studenty a architekty do 40 let

 

Přehlídka takových návrhů a příkladů realizací staveb, které vykazují prvky udržitelnosti, efektivnějšího využití materiálů a energie a zároveň kladou důraz na zvýšení kvality prostředí.

 

Počet odevzdaných návrhů: 101 v kategorii Studenti a 41 v kategorii Architekti do 40 let

 

Ceny a odměny celkem: 150 tis. Kč + 50 tis. Kč na cestu


Vyhlašovatel

Centrum české architektury

Řádní členové poroty - závislí

Ing.Patrik Minks

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

-

1. cena - kategorie Architekti do 40 let:

Částka 35 000,-
Vladimír Balda, Jiří Janďourek - Rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu

[Hodnocení poroty]

-

2. cena - kategorie Architekti do 40 let

Částka 25 000,-
Albert Pražák, studio LABOR 13 - Konceptuální objekt, Matrelík, Verneřice

[Hodnocení poroty]

-

3. cena - kategorie Architekti do 40 let

Částka 15 000,-
Studio Raketoplán/ Mjölk architekti, autorský tým: Pavel Nalezený, Jan Mach, Jan Vondrák - Dům v Levíně

[Hodnocení poroty]

-

1. cena - kategorie Studenti

Částka 35 000,-
Stanislav Pech - Visuté zahrady Šporkovy v Kuksu

[Hodnocení poroty]

-

2. cena - kategorie Studenti

Částka 25 000,-
Viktória Mravčáková - Střešní nadstavba na objektu kavárny v hamburské čtvrti St. Georg

[Hodnocení poroty]

-

3. cena - kategorie Studenti

Částka 15 000,-
Jan Tůma - 2:real

[Hodnocení poroty]

-

Autodesk Award

Částka 50 000,-
Miroslav Stach a Jana Pavelcová - Life Technologies House