Předmět soutěže: Předmětem soutěže je transformace území na obytnou čtvrť Prahy 6. Návrhy by měly respektovat charakter návazných území řešené lokality.  Cílem je získat návrh na zástavbu obytné čtvrti s úplnou vybaveností (MŠ, ZŠ, obchody, služby a další nebytové prostory pro vznik zaměstnaneckých míst - vše v intencích příslušných vyhlášek). Prioritou je získat názor na zástavbu plnohodnotné obytné čtvrti se základní vybaveností, fungující veřejnou dopravou a návrhem páteřní infrastruktury.

 

Výstava probíhá ve venkovní expozici Skleněného paláce od 20. 9. 2010 do 10. 10. 2010 na adrese: Náměstí Svobody 1, Praha 6.


Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Bohumil Beránek
Mgr. Tomáš Chalupa
Ing. Bořek Votava
Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Prof. Ing. Jiří Fárek, CSc

Náhradníci poroty - nezávislí

2

Částka 275 000,-
LOXIA, a.s. - Ing. arch. Milan Veselý

[Hodnocení poroty]

2

Částka 275 000,-
Atelier M1 architekti s. r. o. - Ing. arch. Jakub Havlas, Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Jan Hájek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Ing. Václav Malina, MgrA. Jan Hofman, Ing. arch. Pavel Neuberg, Ing. arch. Jan Ferenčík

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 80 000,-
ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI s. r. o. - Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Jaroslav Šafer

[Hodnocení poroty]