Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu dočasné dřevěné tržnice na nám. Svobody v Kladně. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.


Vyhlašovatel

Statutární město Kladno

Sekretář soutěže

Petra Hadravová

Úřad architektury a územního plánování MMK, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno, tel.: 312 604 140, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. Miroslav Bernášek

Řádní členové poroty - závislí

Vojtěch Volf - náměstek primátora

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

František Müller

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 25 000,-
Ing. arch. Jozef Hyravý a a2š architekti s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 15 000,-
Ing. arch. Eva Mašková, Ing. arch. Lucie Chroustová, Ing. arch. Lucie Kirovová, Ing. arch. Ondřej Teplý

[Hodnocení poroty]

3

Částka 2 500,-
monom - Ing. arch. Michal Bernart, Ing. arch. Igor Hobza, Ing. arch. Zuzana Kubová, Ing. arch. Josef Kubát, Bc. Dominik Císař

[Hodnocení poroty]

3

Částka 2 500,-
Ing. arch. Jiří Horský, Tereza Podolská

[Hodnocení poroty]

-

Čestné uznání


Ing. arch. Jan Kačer, Ing. arch. Adam Windsor

[Hodnocení poroty]