Předmětem soutěže byl návrh architektonického řešení ulice Františka Křížka, jedné z nejdůležitějších os v lokalitě „Letná“, propojující velké množství veřejných institucí (školských a kulturních), Letenské sady a park Stromovka, který zlepší bezpečnost a prostupnost ulice a zvýší pobytovou kvalitu pro jejich obyvatele i návštěvníky v prostředí památkové zóny.

Otevřená jednofázová projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
Zastoupena: Mgr. Janem Čižinským – starostou
Tel.: +420 220 144 001

Sekretář soutěže

Ing. arch. František Novotný

e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Lenka Burgerová PhDr., radní pro rozvoj MČ Praha 7
Ing. arch. Zdeněk Kupec

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. Petr Uhlík
Ing. arch. Jaroslav Hulín
Mag. Arch., M.Arch.II Gabu Heindl

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, radní pro dopravu a životní prostředí MČ Praha 7

Náhradníci poroty - nezávislí

MgA. Patrik Hábl
Ing. Jan Hradil, Ph.D.

Přizvaní odborníci poroty:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D., odborník na památkovou péči
Ing. Jitka Pohludková, Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s.
Ing. Jan Kovařík, vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 7
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborných znalců.

1

Částka 120 000,-
Ing. arch. Josef Hlavatý

[Hodnocení poroty]

2

Částka 70 000,-
Jan Hájek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Hana Sýkorová, Jan Procházka
Ing. arch. Jan Linhart

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Dipl. Arch. Adriano Ferrer Escayola

[Hodnocení poroty]