Předmětem soutěže byl návrh výtvarného, materiálového a technického řešení uměleckého díla jakékoliv výtvarné formy, které bude umístěno ve veřejném prostoru města Kolína na kopci Vinice. Výtvarné pojetí Díla a jeho kompoziční začlenění do prostoru kopce Vinice bylo ponecháno na svobodné vůli a volné kreativitě autorů.

Umělecké dílo bylo v podmínkách soutěže chápáno jako osobitý umělecký projev určitých kvalit, který reflektuje současnost a je schopen komunikovat s divákem a bezprostředním okolím jakožto součást veřejného prostoru.

Navržené Dílo by mělo být realizováno a instalováno natrvalo.

Místo realizace díla, kopec Vinice s nadmořskou výškou 247,8 m.n.m, se nachází na okraji města Kolína směrem na obec Ovčáry.

Umělecké dílo, které bylo navrženo, mělo umět pracovat nejen s kontextem lokality a její historií, ale i s novým duchovním přesahem tohoto nenápadného,  milého a budoucnu doufejme stále více důležitého místa. Umístění navrženého uměleckého díla není svázáno pouze s vrcholem kopce. Autor může pracovat i s myšlenkou umístění díla pod kopcem, ve svahu kopce nebo i komplexnějším zasazením díla do prostoru celé lokality. Navržené dílo by mělo lokalitu kopce Vinice uměleckým způsobem dále rozvíjet.

Jednofázová otevřená projektová výtvarně-architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Město Kolín

se sídlem v Kolíně, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

Sekretář soutěže

Mgr. Hana Morová

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I.
Tel.: 321748236
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. Štěpán Špoula

Řádní členové poroty - závislí

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Štěpán Špoula
Ing. arch. Vojtěch Ertl
Ing. arch. Vojtěch Kolář, architekt
Mgr. Markéta Žáčková, teoretička dějin umění a architektury

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Iveta Mikšíková, místostarostka města Kolína

Náhradníci poroty - nezávislí

Mgr. Pavel Rajdl, kolínský výtvarník, malíř, grafik, keramik

Přizvaní odborníci -odborný dohled:
P. ThLic. Ján Halama SVD, farář římskokatolické církve

1

Částka 90 000,-
Ing. arch. František Novák

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Ing. arch. Radek Talaš

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Milan Polián

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena


Adam Šustek, Savka Marenić

[Hodnocení poroty]