Předmětem soutěže o návrh bylo zpracování urbanistické koncepce území širšího centra města Karlovy Vary. V rámci urbanistického řešení byl důraz kladen jak na funkční a prostorové uspořádání a využití řešeného území, tak také na jeho dopravní koncepci. V rámci této dopravní koncepce byl dále důraz kladen na koncepci dopravy veřejné.


Vyhlašovatel

Statutární město Karlovy Vary

Sekretář soutěže

Ilja Richtr

Odbor rozvoje a investic, tel.: 353118278, 725533315, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Petr Kulhánek
Petr Bursík
Jaroslav Růžička
Antonín Juštík
Josef Janů

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jiří Janisch
Richard Mundil
Ladislav Komrska
Milan Rusev

Náhradníci poroty - nezávislí

1


Neudělena.

2

Částka 170 000,-
Cigler Marani Architects, a. s. – Jakub Cigler, Tomáš Bíma, Radka Bínová Argayová, Andrea Honejsková, Kristýna Stará + ateliér DUA: Václav Malina, Petr Jakovec, Petr Kučera, Michal Podruh, Petr Zajíc

[Hodnocení poroty]

2

Částka 170 000,-
Vojtěch Sosna, Michal Gabaš, Zdeněk Rothbauer, Václav Pivoňka

[Hodnocení poroty]

2

Částka 170 000,-
A69architekti, s. r. o. – Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, Jitka Macáková, Michal Nohejl, Petr Král, Ota Řezanka

[Hodnocení poroty]

3


Neudělena.

-

Odměna

Částka 85 000,-
František Novotný, Jaroslav Suchan, Karel Wirth, Jiří Křepinský, Petr Preininger, Martin Vachtl

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 85 000,-
Patrik Kotas , Lucie Krotilová, Tibor Csukás, Václav Juppa

[Hodnocení poroty]