Jednokolová veřejná projektová soutěž.

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu interiérů budovy sídla Ústavního soudu, Joštova 8, Brno. Navržena měla být celková koncepce úprav interiérů s detailním řešením sněmovního sálu, jednací síně s přilehlými prostory, pracovny soudce a jeho tajemnice, a část chodby se schodištěm včetně toalet.

Předmětem návrhu interiéru sněmovního sálu bbyl kompletní mobiliář sněmovního sálu, ztvárnění hlavní stěny za předsednickým pultem, osvětlení a řešení povrchu nášlapné vrstvy podlah s výškovým uspořádáním lavic. Předmětem návrhu interiéru předsálí byl mobiliář, osvětlení, případné drobné stavební úpravy a řešení povrchu nášlapné vrstvy podlah. Předmětem návrhu interiéru jednací síně (vyhlašovací místnosti) byl mobiliář, osvětlení, případné drobné stavební úpravy a řešení povrchu nášlapné vrstvy podlah. Předmětem návrhu interiéru pracoviště soudce a jeho tajemnice byl mobiliář, osvětlení, případné drobné stavební úpravy a řešení povrchu nášlapné vrstvy podlah. Předmětem návrhu interiéru chodby a přilehlých prostor s toaletami byly dispoziční úpravy vč. celkové koncepce řešení interiéru u toalet, osvětlení, případné drobné stavební úpravy a řešení povrchu nášlapné vrstvy podlah.


Vyhlašovatel

Ústavní soud

Joštova 8, 660 83 Brno
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. František Konečný, ředitel sekce soudní správy
Tel/fax: 542 161 153
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Mgr. Margita Rausová

vedoucí odboru personálního a právního
Adresa/Sídlo: Joštova 8, 660 83 Brno
Tel/fax: 542 161 196
E-mail: [email protected]
Datová schránka: z2tadw5

Řádní členové poroty - závislí

JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D., generální sekretář Ústavního soudu
Ing. František Konečný, ředitel sekce soudní správy

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jitka Balíková, Ph.D., vedoucí odboru stavebně technického

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci:
Ing. arch. Martin Zedníček, vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Brna.

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

1

Částka 120 000,-
MOAD
Ing. arch. Ondřej Kafka
Ing. arch. Darja Štursová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 70 000,-
Ing. arch. Tomáš Velehradský

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
SOIP Architekti
Ing. arch. Ivan Palacký
Ing. arch. Petr Čáslava, Ing. arch. Tomáš Doležal

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Atelier Štěpán, s.r.o.
Ing. arch. Marek Štěpán
Akad. arch. Vanda Štěpánová

[Hodnocení poroty]