Předmět soutěže

Předmětem soutěže je vypracování urbanistického, architektonického, provozního, technického a estetického návrhu řešení dostavby areálu škol v Úvalech na pozemcích uvedených v soutěžních podkladech a dotvoření čelné fronty náměstí Arnošta z Pardubic.

Účel soutěže
Účelem soutěže je vyhledání nejvhodnějších řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a soutěžních podkladech a vyhledání jejich autorů, z nichž některému bude zadáno vypracování všech navazujících výkonových fází projektové dokumentace. Vyhlašovatel se zavazuje nabídnout uzavření smlouvy na zadání veřejné zakázky přednostně autorům nejvýše oceněných návrhů v pořadí, v jakém se v soutěži umístili.


Vyhlašovatel

Město Úvaly - Pražská 276, 250 82 Úvaly

Porota

řádní členové poroty závislí :
Ing. Ivan Černý, starosta města
Mgr. Jaroslav Březka, ředitel školy

řádní členové poroty nezávislí :
ing. arch. Tomáš Bezpalec
ing. arch. Ján Štempel
ing. akad. arch. Petr Hájek

náhradní členové poroty závislí:
Ing. Jana Horová, místostarostka
Ing. Blanka Morávková, zástupce ředitele školy

náhradní členové poroty nezávislí :
akad. arch. Antonín Polony
akad. arch. David Vávra

1

Částka 260 000,-
A.LT ARCHITEKTI v.o.s., autoři: Peter Lacko, Filip Tittelbach, Adam Kekula, Hynek Holiš

[Hodnocení poroty]

2

Částka 240 000,-
Aleš Tomášek, Robert Seidl, Ivo Herman

3

Částka 220 000,-
Katya Sonlajtnerová, Juraj Sonlajtner

-

4. cena

Částka 80 000,-
Vratislav Danda, Pavel Ullmann, Jaromír Kosnar, Ondřej Smolík, Miloš Hůla