Předmětem soutěže bylo zpracování základní strategie a koncepce územního rozvoje celého správního území města Čelákovice včetně koncepce uspořádání krajiny a řešení širších vazeb.

 

Všechny soutěžní návrhy jsou v období od 11. 06. 2013 do 21. 07. 2013 vystaveny v prostorách Radnice Města Čelákovic, náměstí 5. května 1/11. V období od 21. 07. 2013 do 30. 08. 2013 může být výstava krátkodobě přemístěna do jiných prostor v městských částech Záluží u Čelákovic či Sedlčánky.


Vyhlašovatel

město Čelákovice

Sekretář soutěže

Kateřina Kandlová

Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, tel/fax: 326 929 152 / 326 991 237, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

RNDr. Milan Svoboda

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Petr Studnička
Dana Teichmanová

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 75 000,-
Jitka Fikarová, Jiří Němeček, spolupracovníci: Jan Richtr, Vladimír Budinský, Daniel Řehák, Libor Horálek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 40 000,-
Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Pavel Grasse

[Hodnocení poroty]

3

Částka 35 000,-
Josef Starý, spolupracovníci: Jiří Datinský, Milan Poledník, Eva Stará

[Hodnocení poroty]