Předmětem soutěže o návrh bylo zpracování urbanistického návrhu základní strategie a koncepce územního rozvoje celého správního území města Kroměříže včetně koncepce uspořádání krajiny a řešení širších vazeb. Návrh musel respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatel.

Jednofázová veřejná projektová urbanistická soutěž.Vyhlašovatel

Město Kroměříž

Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
Tel/fax: 573 321 151
E-mail: [email protected]; [email protected]

Sekretář soutěže

Mgr. Marta Černá

MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
Tel/fax: 573 034 265/573 034 266
Mobilní telefon: 739 301 356
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., místostarosta města, předseda Výboru pro územní plánování

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Petra Fečková, člen Rady města a zastupitel
Jiří Kašík, člen Rady města a zastupitel

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci:
Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D.

1

Částka 300 000,-
Ing. arch. Petr Malý
Ing. arch. Michal Dvořák , Ing. arch. Ivan Gogolák , Ing. arch. Lukáš Grasse

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka CSc.
Ing. arch. Pavel Řihák

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 80 000,-
ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.
doc. Ing. arch. Milan Rak Ph.D., Ing. arch. Iveta Raková
Ing. arch. Mgr. Anežka Sedláková Ph.D.
Spolupracující osoby: , Bc. Tomáš Sysel

[Hodnocení poroty]