Předmětem soutěže o návrh ve smyslu ustanovení § 102 až 109 zákona o veřejných zakázkách jakožto soutěže urbanistické bylo zpracování ideje základní územně prostorové strategie a osobité koncepce rozvoje potenciálu celého správního území města Klatovy (19 katastrálních území a 26 částí obce) včetně koncepce uspořádání krajiny, a to s přihlédnutím k postavení města v širším územním kontextu.


Vyhlašovatel

Město Klatovy

Předseda poroty

Václav Chroust

Řádní členové poroty - závislí

Eva Brandová
Pavel Boublík

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 250 000,-
Aulík Fišer architekti s.r.o., Ing. arch. Jakub Fišer, Ing. arch. Lucie Kirovová, Ing. arch. Petra Skalická, Ing. arch. Antonín Žižkovský

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Atelier Charvát s.r.o., Ing. arch. Vladimír |Charvát, Ing. arch. Martin Pospíšil

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o., Šárka Malá, Ing, arch. Petr Štěpánek, Ing. akad. arch. Libor Kábrt

[Hodnocení poroty]