Předmětem soutěže o návrh bylo zpracování konceptu územní studie, který vyřeší uspořádání zástavby, dopravní obslužnosti a optimálního vymezení veřejných prostranství následujících pěti lokalit v statutárním městě Jihlava:

1)    Špitálské předměstí (ÚS 5)

2)    Na Bělidle (ÚS 11)

3)    Handlovy Dvory (ÚS 24)

4)    Havlíčkova (ÚS 35a)

5)    Revitalizace sídliště Jihlava I (ÚS 40)

Návrhy musely být zpracovány a podány pro každou jednotlivou část samostatně. Účastníci soutěže mohli podat návrh na libovolnou část /1) – 5)/ předmětu soutěže nebo na všechny části.

Předmětem soutěže bylo zpracování územních studií výše uvedených lokalit, jež by měly navrhnout především sjednocení majetkoprávně nehomogenních území do jednoho celku, stanovit jeho celkovou koncepci, budoucí parcelaci a prostorovou regulaci budoucí zástavby při respektování územních limitů vyplývajících z územního plánu a platných právních předpisů.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická soutěž.Vyhlašovatel

Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
Tel/fax:+420 567167138 / +420 567310044
E-mail:[email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Bohumír Mottl

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava
Tel/fax: +420 567167202
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Martin Laštovička
Ing. arch. David Beke

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Tomáš Lakomý
Lenka Tomášová, B.Arch, M.ADU

Náhradníci poroty - nezávislí

-

1. cena / Špitálské předměstí

Částka 40 000,-
OBCHODNÍ PROJEKT JIHLAVA SPL. S R.O.
Ing. arch. Jiří Vácha
Bc. Jiří Suchý

[Hodnocení poroty]

-

2. cena / Špitálské předměstí

Částka 25 000,-
Ing. arch. Pavel Grasse
Ing. arch. Michal Dvořák , Ing. arch. Ivan Gogolák , Ing. arch. Lukáš Grasse

[Hodnocení poroty]

-

3. cena / Špitálské předměstí

Částka 10 000,-
Ing. arch. Gabriela Elichová, akad. arch. Ing. arch. Libor Kábrt
Ing. arch. Martin Elich

[Hodnocení poroty]

-

2. cena / Na Bělidle

Částka 25 000,-
Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka CSc.
Bc. Martina Holubová , Ing. arch. Pavel Řihák

[Hodnocení poroty]

-

2. cena / Na Bělidle

Částka 25 000,-
Ing. arch. Jiří Lukeš
Ing. arch. Petra Kunarová ,

[Hodnocení poroty]

-

3. cena / Na Bělidle

Částka 10 000,-
Refuel s.r.o.
Ing. arch. Zbyněk Ryška
Ing. arch. Denisa Kyselicová

[Hodnocení poroty]

-

2. cena / Handlovy Dvory

Částka 25 000,-
MgA. Petr Kocourek
Ing. arch. Tomislav Baričevič

[Hodnocení poroty]

-

2. cena / Handlovy Dvory

Částka 25 000,-
Ing. arch. Pavel Grasse
Ing. arch. Michal Dvořák , Ing. arch. Ivan Gogolák , Ing. arch. Lukáš Grasse

[Hodnocení poroty]

-

3. cena / Handlovy Dvory

Částka 10 000,-
Ing. arch. Gabriela Elichová, akad. arch. Ing. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Martin Elich

[Hodnocení poroty]

-

1. cena / Havlíčkova

Částka 40 000,-
Ing. arch. Pavel Grasse
Ing. arch. Michal Dvořák , Ing. arch. Ivan Gogolák , Ing. arch. Lukáš Grasse

[Hodnocení poroty]

-

3. cena / Havlíčkova

Částka 10 000,-
Ing. arch. Jiří Vácha
Ing. arch. Blanka Amelie Kulovaná , Ing. Michal Emmer

[Hodnocení poroty]

-

3. cena / Havlíčkova

Částka 10 000,-
Ing. arch. Milan Domkář

[Hodnocení poroty]

-

1. cena / Revitalizace sídliště Jihlava I

Částka 50 000,-
BRAK architects
Ing. arch. Petr Brožek

[Hodnocení poroty]

-

3. cena / Revitalizace sídliště Jihlava I

Částka 20 000,-
Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka CSc.
Bc. Martina Holubová , Ing. arch. Pavel Řihák

[Hodnocení poroty]