Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby. Sportovní a rekreační areál „Vodní svět“ ve Velešíně zejména s ohledem na urbanistické, prostorové a dispoziční nároky díla.   Porota neudělila žádnou cenu, protože hodnocený návrh nesplnil očekávání poroty v plné šíři.  


Vyhlašovatel

Město Velešín

Porota

Řádní členové nezávislí:
Ing.arch. Petr Vološčuk
Ing.arch. Petr Hornát
Ing.arch. Jiří Rampa


Řádní členové závislí:
Vladimír Mikeš
Jiří Růžička

Náhradníci:
Ing. Petr Skutil, závislý
Mgr.Josef Klíma, nezávislý