Předmět soutěže:

Zpracování návrhu urbanisticko-architektonického, ideové řešení nového společensko turistického centra města Velké Pavlovice. Celková rozloha řešeného území je cca 8 ha. Základním požadavkem soutěže je stanovit optimální využití a uspořádání řešeného území pro vytvoření nového společensko turistického centra města Velké Pavlovice, s výrazným akcentem na vinařství a vinařskou turistiku. Město Velké Pavlovice chce vypsáním této soutěže nastartovat vznik nového urbanisticky hodnotného kulturně společenského a turistického centra města, s jeho výrazným propojením na vinařství a vinařskou turistiku.


Vyhlašovatel

Město Velké Pavlovice

Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Pavel Procházka, starosta města

Porota

Řádní členové poroty
- Ing. Pavel Procházka, starosta města
- Lubomír Stoklásek, Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice
- Ing. Martin Bálka, člen zastupitelstva města
- Ing. arch. Jana Bělská
- MgA. Ondřej Císler
- RNDr. Milan Svoboda
- Ing. Petr Všetečka

Náhradníci poroty
- Ing. Zdeněk Karber, místostarosta města
- Jiří Kocman, Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice
- Ing. arch. Vanda Cíznerová
- JUDr. & PhDr. Jiří Plos

1

Částka 200 000,-
Ing. arch. Peter Lacko, Ing. arch. Filip Tittelbach, spoluautoři: Ing.arch. Anna Eiseltová, MgA.ing. Adam Kekula, Ing.arch. Michal Šiška, Ing. Antonín Žižkovský (dopravní řešení)

2

Částka 150 000,-
Ing. arch.Pavel Klein, Ing. arch. Jan Tesař, Ing. arch. David Mikulášek

3

Částka 100 000,-
Ing. arch. Martin Polách

-

Odměna

Částka 40 000,-
Doc. Ing. arch. Petr Hrůša, Ing. arch. Petr Pelčák, Michal Krištof

-

Odměna

Částka 40 000,-
Ing. arch. Kateřina Horáková, Ing. arch. Tomáš Jenček, Ing. arch. barbora Jenčková

-

Odměna

Částka 40 000,-
Ing. arch. Josef Chloupek, Ing. arch. Igor Kovačevič, Ing. arch. Yvette Vašourková, Ing. arch. Věra Šatochinová