Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování ideového návrhu architektonického řešení, exteriérového i interiérového, obnovy a nového využití Zámku Veselí nad Moravou s cílem jeho dalšího využití jako hotelového zařízení 4* kategorie, s vhodným(i) restauračním(i) zařízením(i), konferenčními prostory a menší historicko-muzejní částí. Částí stavebně přičleněnou k historicko-muzejní částí by měl být i soukromý apartmán. Hledaným cílem je architektonicky vhodné, ekologicky šetrné a zároveň finančně - ekonomicky efektivní využití všech čtyř podlaží budovy (sklepy, přízemí, 1. patro, půdní část), části bývalé konírny, i vozovny. Návrh řešení využití nádvoří (hlavní nádvoří zámecké budovy a nádvoří mezi budovou zámku a konírnou s vozovnou) je vítáno. Zámecký park není předmětem řešení.


Vyhlašovatel

Společnost Wessels, s.r.o.

Zámecká 14, 698 01 Veselí nad Moravou

Porota

Řádní členové
Ing. arch. Zdeněk Jiran za Českou komoru architektů
Prof. Ing. arch. Bohumil Fanta, CSc. za Fakultu architektury ČVUT Praha – předseda poroty
Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc. za Fakultu architektury VÚT Brno
Doc. Ing. arch. Eva Kráľová, PhD. za Fakultu architektury STU Bratislava
Ing. arch. Pavel Wewiora za Národní památkový ústav, ú.o.p v Brně
Ing. Miloš Kozumplík za město Veselí nad Moravou
Ing. Antonín Štěrba za vyhlašovatele, Wessels, s.r.o. Veselí nad Moravou

Náhradník poroty
Ing. arch. Karol Hoffman, člen Slovenské komory architektů

1


Neudělena.

2


Studio Anarchitekt Jiří Soukup, Praha

[Hodnocení poroty]

3


Architektonická a projektová kancelář Studio MIJA, Kamenice, Ládví

[Hodnocení poroty]

3


Šrámková architekti, s. r. o., Praha

[Hodnocení poroty]