Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanistického a architektonického návrhu řešení přeměny letního kina a navazujícího městského parku Háječek v Českých Budějovicích na víceúčelové kulturně společenské zařízení, v jehož prostorách naleznou občané i návštěvníci města příjemné místo pro zábavu, odpočinek, neformální aktivity a sociální komunikaci a kontakty.


Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

Řádní členové poroty - závislí

Ivana Popelová
Eva Hajerová
Petra Šebestíková

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing.arch. Miroslav Vodák
1

Částka 80 000,-
Viktor Jindra, Štěpán Hirsch, Ondřej Kučera, Petr Fabík, Andrea Prajsová, L´ubomíra Olasová, Martina Štollová

2

Částka 60 000,-
Kateřina Frejlachová, Martin Špičák, Tadeáš Říha

3

Částka 20 000,-
Sofie Othmanová, Kateřina Páterová, Iveta Pešková

3

Částka 20 000,-
Marek Ječmen, Michaela Kubinová