Předmět soutěže:  Předmětem soutěže bylo vytvoření soutěžního návrhu řešení území náměstí Svobody a ulice Svárov ve Vsetíně v rozsahu dle grafické přílohy (dále jen řešené území).

 

 

 

Na základě skutečnosti, že žádný soutěžní návrh nepostoupil do 2. kola, soutěž předčasně skončila. Pro další postup při realizaci záměru porota doporučuje zahájit přípravu soutěže nové, kombinované, tzn. vyzvané pro nejméně tři renomované architektonické týmy a zároveň veřejné - otevřené. Zdá se totiž, že jiný způsob zadání - např. souběžnou zakázkou - neposkytne potřebný mandát pro opravdu silný a sebevědomý zásah do stávající městské struktury, který bude nutné politicky prosadit.

V případě přípravy nové architektonické soutěže musí dojít ke zjednodušení soutěžních podmínek - zadání, důsledně stuktuovat obsah soutěžního návrhu pro 1. a 2. kolo, zdůraznit požadavek pro 1. kolo pouze na koncepční prostorovou úvahu a k tomuto omezit obsah na nezbytné minimum, ve skicách, byť takto bylo míněno 1. kolo soutěže v této chvíli již minulé. Zpracování došlých soutěžních návrhů ukazuje, že nebyl správně pochopen důraz na vyhledání "myšlenky" a nikoliv zbytečně zatížit všechny soutěžící zpracováním propracovaných detailních výkresů.


Vyhlašovatel

Město Vsetín

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Květoslava Othová - starostka města

Porota

Jaromír Kudlík,
Renata Hrbáčková,
Emil Přikryl,
Irakli Eristavi,
Ludvík Grym,

náhradníci:
Lubomír Podešva,
Zdeňka Vydrová