Předmětem soutěže bylo zhotovení architektonického návrhu na úpravu hlavního vstupu areálu Výstaviště Praha, tj. vybudování dvou nových vstupních bran se zázemím a kultivace přiléhajících veřejných prostranství. Cílem obnovy vstupních bran a navazujících prostranství je otevřít areál Výstaviště Praha veřejnosti a včlenit ho do struktury okolního města.

Veřejná mezinárodní jednofázová projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Rozvojové projekty Praha, a.s.,

Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1

Sekretář soutěže

Ing. arch. Petra Hrubešová

Kancelář projektů a soutěží IPR Praha
tel.: + 420 236 00 4531
email: [email protected]

JUDr. Ivana Nováková, právní podpora sekretáře, Kancelář právní IPR Praha

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA / primátorka hl. m. Prahy
Ing. Pavel Klaška / člen představenstva Rozvojové projekty Praha, a. s.
MgA. Marek Kopeć / vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha
Ing. arch. Lenka Burgerová PhDr. / radní Praha 7

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jan Wolf / radní hl. m. Prahy
Ing. arch. Jakub Hendrych / architekt Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha
Mgr. Karel Klíma / místopředseda představenstva Rozvojové projekty Praha, a. s.

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Bouřil
MgA. Filip Kosek / architekt
2

Částka 100 000,-
Ing. Petr Sladký
Sdružení Ing. arch. Martina Novotná, Ing. arch. Dominika Otevřelová, Ing. arch. Jindra Novotná a Mgr. Tomáš Křen

[Hodnocení poroty]

3

Částka 80 000,-
Ing. arch. Martin Prokš, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl
Autoři: Ing. Jan Kolář
Spolupráce: Ing. arch. Lucie Dřevíkovská

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Sdružení Ing. arch. Roman Chvilíček a Ing. Petra Kročilová
Ing. arch. Roman Chvilíček
Autoři: Ing. arch. Přemysl Jurák, MgA. Peter Demek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Anta spol. s.r.o.
Ing. arch. Karel Scheib
Autoři: Bc. Barbora Kopřivová, dipl. Ing. Bořek Němec, Ing. arch. Richard Zacpal
Spolupráce: Ing. arch. Lukáš Taller

[Hodnocení poroty]