Předmětem veřejné zakázky bylo vytvoření nového technického a grafického pojetí výstavní expozice pro roky 2015-2017, které bude zahrnovat vytvoření příslušného návrhu nové výstavní expozice agentury CzechTourism, rozpracování tohoto návrhu do podoby projektové dokumentace (manuálu), a dále též poskytování součinnosti při následných úpravách tohoto návrhu expozice v souladu s potřebami zadavatel.


Vyhlašovatel

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

Kontaktní osoba: Lucie Prausová, e-mail: prausova@czechtourism.cz, tel.: 221 580 461

Porota

Radim Hubička
Libor Patočka
Václav Stárek
Rostislav Vondruška
Jana Magdová

náhradníci:
Jiří Puchinger
Viktor Zvelebil
Klára Zachariášová
Andrea Gregorová
Marek Mráz

1

Částka 15 000,-
Roháč-Stratil s.r.o. - autor Roháč Stratil architektonický ateliér, MgA. Bronislav Stratil

[Hodnocení poroty]

2

Částka 10 000,-
Rada Architekti s.r.o. - autor Ing. arch. Pavel Rada

[Hodnocení poroty]

3

Částka 5 000,-
Artěl, spol. s. r. o.

[Hodnocení poroty]