Předmět soutěže: Návrhy domů esteticky, materiálově i technicky vyspělých, pro které je charakteristická vysoká úroveň pohody bydlení a cenová přijatelnost jak z hlediska výstavby, tak i užívání a které v architektonickém, projektovém a dispozičním řešení maximálně využívají možnosti kompletního cihlového systému POROTHERM.


Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Porota

Řádní členové poroty:
- Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
- Jana Gerhátová, Státní fond rozvoje bydlení
- Ing. Hana Dušková, časopis Stavebnictví
- Ing. arch. Daniela Grabmüllerová MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
- Ing. arch. Jan Kozel, autorizovaný inženýr
- Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
- Ing. arch. Jitka Pálková, Business Media CZ
- Ing. arch. Josef Pleskot, autorizovaný architekt, držitel Brick Award 2004
- Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
- Doc. Ing. arch. Jan Štípek, Fakulta architektury ČVUT v Praze
- Ing. Lidmila Ziková, CSc., JAGA MEDIA

Náhradníci poroty:
- Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
- Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr

-

Hlavní cena POROTHERM DŮM 2008

Částka 200 000,-
Ing. arch. Zdeněk Baran

[Hodnocení poroty]

-

Cena společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Částka 100 000,-
Kamil Štajgl, spoluautoři Radovan Vacík, Tomáš Lindovský, Martin Stára

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj

Částka 50 000,-
Ing. arch. Radim Kounek

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení

Částka 50 000,-
Ing. arch. Alexandr Kroha

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ

Částka 50 000,-
Ing. arch. Jan Tesař

[Hodnocení poroty]