Předmět soutěže: Stavby lokalizované na území České republiky, postavené z kompletního cihlového systému POROTHERM, kromě staveb v této soutěži již oceněných.


Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Porota

Řádní členové poroty:
- Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
- Jana Gerhátová, Státní fond rozvoje bydlení
- Ing. Hana Dušková, časopis Stavebnictví
- Ing. arch. Daniela Grabmüllerová MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
- Ing. arch. Jan Kozel, autorizovaný inženýr
- Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
- Ing. arch. Jitka Pálková, Business Media CZ
- Ing. arch. Josef Pleskot, autorizovaný architekt, držitel Brick Award 2004
- Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
- Doc. Ing. arch. Jan Štípek, Fakulta architektury ČVUT v Praze
- Ing. Lidmila Ziková, CSc., JAGA MEDIA

Náhradníci:

- Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
- Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr

-

Hlavní cena STAVBA POROTHERM

Částka 100 000,-
Rodinný dům – Praha Sever – Atelier 6, s.r.o., spoluautor Ing. arch. Martin Spilka

[Hodnocení poroty]

-

Hlavní cena STAVBA POROTHERM

Částka 100 000,-
Vila v Nespekách – Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus AA – architektonický atelier, Ing. arch. Marek Nábělek

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Vydavatelství JAGA MEDIA

Částka 50 000,-
Novostavba rodinného domu, CHKO Třeboňsko, Jižní Čehy – Ing. arch. Martina Buřičová, Ing. arch. Štěpán Kubíček

[Hodnocení poroty]