Předmět soutěže: Stavby postavené na území České republiky v průběhu posledních 3 let.


Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Porota

Řádní členové poroty

Ing. Petr Veleba, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Tomáš Chromý, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. arch. Jan Kozel, autorizovaný architekt
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. arch. Iva Poslušná, PhD., VUT Brno
Ing. Jaromír Stránský, TU Liberec
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
(předsedkyně poroty)
Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr

.

Náhradníci poroty

Ing. arch. Alexandr Kroha, autorizovaný architekt
Ing. arch. Radek Martišek, autorizovaný architekt

-

Hlavní cena STAVBA POROTHERM 2009

Částka 150 000,-
Vila v Petříkovicích u Ostravy - FAM Architekti s.r.o. - Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Jan Horký, Marek Nábělek

[Hodnocení poroty]

-

Cena společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Částka 50 000,-
Víkendový dům - obytná stodola, obec Liptáň, část Bulávka - Atelier 38, s.r.o. - Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Zelinka

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Vydavatelství JAGA MEDIA

Částka 50 000,-
Rodinný dům „ŠNEK“, Chotol II., Horoměřice - LENNOX architekti s.r.o. - Ing. arch. Markéta Smrčková, Ing. arch. Jindřich Starý, Tomáš Starý

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger

Částka 10 000,-
Novostavba rodinného domu p.č. 261/2 Třebíč - DIS projekt - Ing. arch. Milan Grygar, Ing. arch. Jaroslav Hobza, Helena Fischerová

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger

Částka 10 000,-
Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary- BFB studio - Ing. arch. Antonín Buchta, Ing. Štefan Blocha, spoluautor konstrukčního řešení TOBRYS, Ing. Tomáš Bryčka

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění společnosti Wienerberger

Částka 10 000,-
Hotel Karlov v Benešově u Prahy - AA Lábus, Atelier K2 - Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Jiří Políček, Ing. arch. Václav Škarda

[Hodnocení poroty]