2. ročník mezinárodní přehlídky realizací a studií pro studenty architektury a architekty do 33 let.

Předmět soutěžní přehlídky: Předmětem soutěžní přehlídky jsou architektonické a urbanistické studie, školní práce i realizace dosud nepřihlášené do předchozích ročníků soutěže „Architekt roku“ a „Architect Award ABF 2009“.

 


Vyhlašovatel

ABF, a.s.

zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: PhDr. Radomír Dočekal, generální ředitel

Předseda poroty

doc. akad. arch. Imrich Vaško

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - nezávislí

-

Titul Young Architect Award 2010 (v kategorii studie)


Visutý park na ústím tunelu Blanka - Ing. arch. Jiří Opočenský/ Ing. arch. Štěpán Valouch

-

Titul Young Architect Award 2010 (v kategorii realizace)


Čajový dům Muštelka a Létající sauna - H3T architekti/ Štěpán Řehoř/ Vít Šimek

-

Titul Young Architect Award 2010 (v kategorii školní práce)


Transformace Nové galerie, Berlín - Bc. Vojtěch Geryk/ Harry Spraiter

-

Cena architekta Josefa Hlávky (v kategorii školní práce)


EUROPAN 9 - Urban Park Hradčanská - Ing. arch. Pavel Šťastný

-

Cena rektora ČVUT (v kategorii školní práce)


Vize pro Prahu - Ing. arch. Anna Háblová

-

Cena Stavebního Fóra "Pilot in Architecture" za návrh stavby ukazující cestu rozvoje lidských sídel (v kategorii studie)


Rozvoj území Hynčic pod Sušinou - MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek - ječmen studio/ Ing. arch. Eva Blažková/ Ing. Vítězslav Petr