Předmětem soutěžní přehlídky jsou architektonické a urbanistické práce dosud nepřihlášené do předchozích ročníků soutěže.

Ceny a odměny celkem: 145 tis. Kč, věcné ceny: CAD program Artlantis Studio v hodnotě 25 900 Kč bez DPH, Cena CASUA: odborná architektonická stáž v jednom z ateliérů Equator European Architects, 2x roční předplatné časopisu ARCHITEKT. 

 

Cena veřejnosti (hlasování veřejnosti na portále soutěže www.yaa.cz) Cultural, promotional and social center of La Clayette, France, autor: Rok Škerjanc, spoluautor: Andrej Šeligo

 

V souladu se soutěžními podmínkami a Soutěžním řádem ČKA nebyly v kategorii Realizace ceny uděleny a byly navýšeny odměny u vybraných oceněných prací v kategorii Projekty.

 

Putovní výstava 2012-2013: Termíny jsou průběžně zveřejňovány na www.yaa.cz


Vyhlašovatel

ABF, a.s.

Porota

Ing. arch. Naděžda Goryczková

Akad. arch. Ladislav Kuba

Ing. arch. Petr Lešek

prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel

Ing. arch. Vladimír VašutNáhradníci

Ing. arch. Jaroslav Wertig

MgA. Viktor Vlach

-

1. cena Beton Brož Young Architect Award 2012 (v kategorii Projekty)


Muzeum a škola flamenca, autor: Zuzana Procházková

-

2. cena Beton Brož Young Architect Award 2012 (v kategorii Projekty)


Knihovna Martina Kabátníka, autor: Tereza Komárková

-

3. cena Young Architect Award 2012 (v kategorii Projekty)


Cultural, promotional and social center of La Clayette, France, autor: Rok Škerjanc, spoluautor: Andrej Šeligo

-

Cena architekta Josefa Hlávky (v kategorii Projekty)


Knihovna Martina Kabátníka, autor: Tereza Komárková

-

Cena rektora ČVUT (za školní práci v kategorii Projekty)


Revitalizace bývalého barokního kláštera Paulánů v Nové Pace, autor: Tomáš Zdvihal

-

Cena Archiwebu za progresivní a inovativní přístup k řešení


Knihovna Martina Kabátníka, autor: Tereza Komárková