7. ročník architektonické soutěžní přehlídky  

 

Předmětem soutěžní přehlídky byly architektonické a urbanistické práce dosud nepřihlášené do předchozích ročníků soutěže. 

 

Účelem soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, přiblížit architekturu široké veřejnosti, podpořit veřejnou diskusi o architektuře a získat různé pohledy na nové využití starých míst a objektů v kontextu krajiny, venkovských sídel a měst.

 

Téma soutěžní přehlídky: Nový život pro stará místa. Udržitelný rozvoj prostředí.


Ceny:

Hlavní cena:

Titul Young Architect Award 2015 ve výši 30.000 Kč + věcná cena: CAD program Artlantis Studio

Cena architekta Josefa Hlávky ve výši 25.000 Kč 

 Cena rektora ČVUT za školní práci

 Cena rektora TUL za školní práci

 Cena časopisu Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídlaVyhlašovatel

ABF, a.s.

Mimoňská 645, Praha 9 – Prosek, 190 00
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Tomáš Kotrč, MBA, generální ředitel
Tel./fax: +420 225 291 111/+420 225 291 197
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Bc. Eva Pácaltová

Mimoňská 645, Praha 9 – Prosek, 190 00
Tel.: +420 225 291 117
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Řádní členové poroty - nezávislí

doc. Ing. arch. Michal Šourek, FSv ČVUT v Praze, MS architekti, Stavební fórum, předseda poroty
Ing. arch. Marie Petrová, Výbor pro municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj, MŽP
Ing. arch. Jaroslav Wertig, A69 – architekti
Ing. arch. MArch Adam Gebrian, propagátor a kritik architektury

Náhradníci poroty - nezávislí

Mg.A. Marek Kopeć, Marek Kopeć, Ondřej Dušek Architekti
Ing. arch. Boris Redčenkov, A69 – architekti
-

Titul Beton Brož Young Architect Award 2015

Částka 40 000,-
Ing. arch. Kristýna Smržová ( FA VUT v Brně, vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.)

[Hodnocení poroty]

-

Cena CPI


Bc. Adam Cigler, Bc. Petr Vacek (FUA TU v Liberci, Atelier Zdeňka Fránka a Dany Rakové)

[Hodnocení poroty]

-

Cena architekta Josefa Hlávky

Částka 25 000,-
Ing. arch. Tereza Komárková (FA ČVUT v Praze, Ateliér: Hájek + Hulín)

[Hodnocení poroty]

-

Cena rektora ČVUT za školní práci

Částka 10 000,-
Bc. Adam Lacina (FUA TU v Liberci, Ateliér: Ateliér Hendrych/Janďourek)

[Hodnocení poroty]

-

Cena rektora TUL za školní práci

Částka 10 000,-
Bc. Monika Jasioková (AVU v Praze, Ateliér: Škola architektury Emila Přikryla)

[Hodnocení poroty]

-

Cena časopisu Moderní obec


Ing. arch. Jiří Žid, Ing. arch. Zuzana Koňasová, Ing. arch. Ondřej Pleštil, Ph.D.

[Hodnocení poroty]

-

Cena časopisu ARCHITEKT


Ing. arch. Tadeáš Říha (FA, Technische Universiteit Delft, Nizozemsko, Ateliér: Explore Lab)

[Hodnocení poroty]

-

Cena časopisu ERA21


Ing. arch. Eva Horáková (FA VUT v Brně, Ateliér: Ústav navrhování, modulový seminář)

[Hodnocení poroty]