Předmětem soutěže bylo zpracování krajinářsko-urbanistického návrhu na řešení prostoru s názvem „Zámecký park v Ostravě Porubě“.

Jednofázová užší projektová krajinářsko-urbanistická soutěž.

 


Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Organizátor

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Sekretář soutěže

Ing. Martina Kostelníková

tel.: +420 702 291 160
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka městského obvodu Poruba
Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora města Ostravy
Petr Jedlička, radní městského obvodu Poruba

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka městského obvodu Poruba

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Rudolf Grimm
Ing. arch. David Zajíček, vedoucí oddělení veřejného prostoru KAM Brno
1

Částka 400 000,-
Laboratórium architektúry krajiny spol. s.r.o.
Ing. Michal Marcinov , Ing. arch. Matúš Antolík , Ema Krakovská , Simona Svitková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
Šmídová Landscape Architects, s.r.o.
Ing. Štěpánka Endrle

[Hodnocení poroty]