Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu území Pod Cvrčkovem v Prachaticích, včetně napojení na okolní dopravní a technickou infrastrukturu a včetně návrhu zastavovacích podmínek.

 


Vyhlašovatel

město Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice, zastupuje: Ing. Martin Malý, starosta města

Sekretář soutěže

Mgr. Vlastimil Lukášek

Městský úřad Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice, tel/fax: 388 607 558 / 388 313 567, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Jan Jehlík

Řádní členové poroty - závislí

Robert Zeman

Řádní členové poroty - nezávislí

Jakub Nepustil

Náhradníci poroty - závislí

Martin Malý

Náhradníci poroty - nezávislí

1


Neudělena.

2

Částka 50 000,-
Architektonická kancelář KOLPRON, s.r.o., Petr Starčevič, Petr Macek, Jakub Sedmík

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Refuel s.r.o., Jan Skoupý, Zbyněk Ryška, Aleš Břečka

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Václav Zůna, Tomáš Beneš

[Hodnocení poroty]