Předmětem soutěže bylo nalezení nejlepšího řešení pro hlavní náměstí v historické zástavbě městské časti Praha - Zbraslav. Cílem bylo vytvořit kvalitní veřejný prostor napomáhající veřejnému životu a nalezení vhodného dopravního řešení, ve kterém chodci, veřejná doprava a individuální automobilová doprava budou tvořit logický celek. Cílem soutěže bylo pro městskou část najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru. Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 50 mil. Kč bez DPH.

Mezinárodní otevřená jednofázová projektová architektonicko - krajinářská soutěž o návrh.


Vyhlašovatel

Městská část Praha – Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha – Zbraslav
zástupce: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka městské časti Praha - Zbraslav
www.mc-zbraslav.cz

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Karin Grohmannová

[email protected]

Předseda poroty

Martin Jančok

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Lucie Miovská Ph.D.
Zuzana Vejvodová, starostka

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Zdeněk Sendler
Martin Jančok, plural.sk
Petra Marko, markoandplacemakers.com

Náhradníci poroty - závislí

Tomáš Ctibor, 4ct, autor analýzy Zbraslavského náměstí
Filip Ditrich, územní garant pro Zbraslav, IPR Praha

Náhradníci poroty - nezávislí

Jana Zdráhalová, architektka

Přizvaní odborníci:
Květoslav Syrový – doprava
Jan Sedlák – památková péče
Lukáš Novák – hydrologie
Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

1

Částka 350 000,-
Ing. arch. Luboš Františák
Viktor Schwab, Matěj Ondruch

[Hodnocení poroty]

2

Částka 250 000,-
ateliér tečka / Ateliér RENO
Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka, Ing. arch. Jaroslav Malina
Jitka Žambochová, Natálie Polesňáková, Kristýna Cmíralová, Jiří Koudelka

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
Ing. arch. Ondřej Tuček
Jan Binter, Anna Blažková, Matouš Štrba

[Hodnocení poroty]

-

Mimořádná odměna

Částka 25 000,-
BIRO space society (Hrvatska)

[Hodnocení poroty]

-

Mimořádná odměna

Částka 25 000,-
Ing. arch. Josef Hlavatý
Lenka Hlavatá

[Hodnocení poroty]